Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Förordning (2010:853) om ursprungsgarantier för el
kortform av titel Förordning om ursprungsgarantier för el
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 2010:853
utgivningsår 2010
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet