Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Långtidsutredningen 1999/2000
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2000:7
utgivningsår 2000
ställe Ordförklaringar, s. 283–290
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 84
 
utgivare
organisation Finansdepartementet. Långtidsutredningen