Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Mat som medicin
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 1999:114
utgivningsår 1999
ställe Definitioner och uttryck – livsmedel och läkemedel, s. 38–40
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Socialdepartementet. Betänkande från Speciallivsmedelsutredningen