Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Konvergens och förändring. Samordning av lagstiftningen för medie- och telesektorerna
kortform av titel Konvergens och förändring
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 1999:55
utgivningsår 1999
ställe Förkortningar och ordförklaringar, s. 7–11
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 18
 
utgivare
organisation Kulturdepartementet. Betänkande från Konvergensutredningen