Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Internationell konflikthantering – att förbereda sig tillsammans
kortform av titel Internationell konflikthantering
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 1999:29
utgivningsår 1999
ställe Terminologi och avgränsningar, s. 22–23
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Försvarsdepartementet. Betänkande av utredningen Samordnaren av utbildning för internationella insatser