Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetsmiljöverkets föreskrifter om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
kortform av titel Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar
överordnad titel Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
dokumentnummer AFS 2003:6
utgivningsår 2003
antal termposter 17
 
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket