Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om tryckbärande anordningar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
kortform av titel Tryckbärande anordningar
överordnad titel Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
dokumentnummer AFS 1999:4
utgivningsår 1999
antal termposter 13
 
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket