Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetsmiljöverkets föreskrifter om förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
kortform av titel Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor
överordnad titel Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
dokumentnummer AFS 2005:19
utgivningsår 2005
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket