Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om smältning och gjutning av metall samt styrelsens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
kortform av titel Smältning och gjutning av metall
överordnad titel Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
dokumentnummer AFS 1997:5
utgivningsår 1997
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket