Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Nordisk ordlista: livsmedel: namn och termer
dokumentnummer TemaNord 2001:515
utgivningsår 2001
bakgrund [Ur förordet:] Denna publikation är resultatet av ett mångårigt samarbete mellan nordiska kolleger som arbetar med livsmedelstabeller och livsmedelsdatabaser. Livsmedelsutbudet varierar mellan de nordiska länderna och det har inte varit möjligt att hitta exakta översättningar för alla livsmedel. Beteckningar för styckningsdelar av kött har varit speciellt svåra. En annan grupp är de nationella specialiteterna, av vilka de flesta bara med svårighet kan översättas till andra språk. Trots detta finns översatta beteckningar för många specialiteter.
antal termposter 944
 
utgivare
organisation Nordisk ministerråd