Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om ställningar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
överordnad titel Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
dokumentnummer AFS 1990:12
utgivningsår 1990
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket