Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om vissa arbeten på fartyg samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
kortform av titel Arbeten på fartyg
överordnad titel Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
dokumentnummer AFS 1986:26
utgivningsår 1986
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket