Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om oljor samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
kortform av titel Oljor
överordnad titel Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
dokumentnummer AFS 1986:13
utgivningsår 1986
ställe Ordförklaringar, s. 15–17
antal termposter 25
 
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket