Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Tryck- och täthetskontroll av tryckkärl och rörledningar
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens meddelanden
dokumentnummer ASS meddelanden 1978:21
utgivningsår 1978
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket