Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Vinylklorid och polyvinylklorid: anvisningar om skydd mot hälsorisker vid arbete med vinylklorid och polyvinylklorid: utfärdade av arbetarskyddsstyrelsen i maj 1978
kortform av titel Vinylklorid och polyvinylklorid
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
dokumentnummer ASS anvisningar 135
utgivningsår 1978
antal termposter 12
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket