Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Stol- och korgliftar: anvisningar om utförande, besiktning, fortlöpande tillsyn m.m. av stol- och korgliftar: utfärdade av arbetarskyddsstyrelsen i maj 1978
kortform av titel Stol- och korgliftar
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
dokumentnummer ASS anvisningar 129
utgivningsår 1978
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket