Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Kadmium: anvisningar och föreskrifter till skydd mot hälsorisker vid arbete med kadmium eller kadmiumhaltigt material: utfärdade av arbetarskyddsstyrelsen i april 1978
kortform av titel Kadmium
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
dokumentnummer ASS anvisningar 123
utgivningsår 1978
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket