Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Personalbodar i skogsbruket: anvisningar om personalbodar vid skogsbrukets tillfälliga arbetsplatser: utfärdade av arbetarskyddsstyrelsen i mars 1978
kortform av titel Personalbodar i skogsbruket
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
dokumentnummer ASS anvisningar 121
utgivningsår 1978
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket