Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Armerad esterplast: anvisningar och föreskrifter till skydd mot yrkesskada vid arbete med armerad esterplast (AP): utfärdade av arbetarskyddsstyrelsen i mars 1976
kortform av titel Armerad esterplast
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
dokumentnummer ASS anvisningar108
utgivningsår 1976
ställe Bilaga 1 ordlista, s. 27–30
antal termposter 61
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket