Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Trädgårdsfordonsanvisningar: anvisningar om skyddsåtgärder vid trädgårdsfordon att iakttas av leverantörer: utfärdade av arbetarskyddsstyrelsen i april 1973
kortform av titel Trädgårdsfordonsanvisningar
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
dokumentnummer ASS anvisningar 93
utgivningsår 1973
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket