Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Stenanvisningar: anvisningar till skydd mot yrkesskada genom damm, buller och skakningar vid brytning och bearbetning av sten: utfärdade av Kungl. Arbetarskyddsstyrelsen i juni 1970 (reviderad upplaga 1972)
kortform av titel Stenanvisningar
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
dokumentnummer ASS anvisningar 75
utgivningsår 1975
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket