Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Flytgödsel: anvisningar om skyddsåtgärder vid flytgödselanläggningar: utfärdade av arbetarskyddsstyrelsen i februari 1970 (reviderade i juni 1975)
kortform av titel Flytgödsel
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
dokumentnummer ASS anvisningar 72
utgivningsår 1970
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket