Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Anvisningar angående utförande, märkning m.m. av aerosolbehållare: utfärdade av Kungl. Arbetarskyddsstyrelsen i mars 1969
kortform av titel Utförande, märkning m.m. av aerosolbehållare
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
dokumentnummer ASS anvisningar 69
utgivningsår 1969
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket