Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Byggsågar: anvisningar och föreskrifter om skyddsåtgärder vid byggsågar för trä och träprodukter: utfärdade av arbetarskyddsstyrelsen i november 1974
kortform av titel Byggsågar
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
dokumentnummer ASS anvisningar 51:1
utgivningsår 1974
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket