Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Antifoulingfärg (skeppsbottenfärg): anvisningar om arbete med antifoulingfärg (beväxningshindrande skeppsbottenfärg): utfärdade av arbetarskyddsstyrelsen i maj 1978
kortform av titel Antifoulingfärg (skeppsbottenfärg): varvsanvisningar
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
dokumentnummer ASS anvisningar 19:8
utgivningsår 1978
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket