Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Kemikalietankfartyg: anvisningar om skydd mot yrkesfara vid vissa arbeten på fartyg med tankar för flytande kemikalier: utfärdade av arbetarskyddsstyrelsen i september 1974
kortform av titel Kemikalietankfartyg: varvsanvisningar
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
dokumentnummer ASS anvisningar 19:3
utgivningsår 1974
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket