Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Begreppslista
överordnad titel Vetenskapligt underlag för klimatpolitiken. Rapport från Vetenskapliga rådet för klimatfrågor.
dokumentnummer Miljövårdsberedningens rapport 2007:03
utgivningsår 2007
bakgrund Begreppen förklaras på det sätt som de används i den här rapporten.
ställe s. 173–184
antal termposter 45
 
utgivare
organisation Miljövårdsberedningen, Miljödepartementet