Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Anvisningar om skydd mot yrkesfara vid sprutmålning: utfärdade av Kungl. Arbetarskyddsstyrelsen i januari 1971
kortform av titel Sprutmålningsanvisningar
överordnad titel Kungl. Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
dokumentnummer ASS anvisningar 12
utgivningsår 1971
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket