Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om biologiska ämnen samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
kortform av titel Biologiska ämnen
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1997:12
utgivningsår 1997
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket