Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor samt styrelsens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1999:5
utgivningsår 1999
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket