Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om smittfarligt arbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna: beslutad den 17 maj 1991
kortform av titel Smittfarligt arbete
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1991:2
utgivningsår 1991
ställe Ordlista, s. 18-19
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket