Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om rötskadebesiktning av ledningsstolpar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna: beslutad den 19 mars 1992
kortform av titel Rötskadebesiktning av ledningsstolpar
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1992:3
utgivningsår 1992
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket