Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om bly samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna: beslutad den 10 september 1992
kortform av titel Bly
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1992:17
utgivningsår 1992
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket