Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om enkla tryckkärl samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna: beslutad den 25 november 1993
kortform av titel Enkla tryckkärl
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1993:41
utgivningsår 1993
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket