Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om ändring i styrelsens föreskrifter och allmänna råd om utförande, besiktning m.m. av lingångar vid teatrar, samlingslokaler och liknande lokaler (nr 132): beslutad den 17 november 1994
kortform av titel Lingångar
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1994:25
utgivningsår 1994
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket