Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om … samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna: beslutad den 19 augusti 199
kortform av titel Gruvhissar. (Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 1994:28)
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1994:28
utgivningsår 1994
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket