Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om ändring i styrelsens kungörelse med föreskrifter (AFS 1987:17) om övervakning av pannanläggningar samt i styrelsens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna: beslutad den 17 november 1994
kortform av titel Övervakning av pannanläggningar
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1994:37
utgivningsår 1994
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket