Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om tryckkärl och andra tryckbärande anordningar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna: omtryckt i sin helhet efter ändringar den 16 december 1993 (AFS 1993:55) och den 17 november 1994
kortform av titel Tryckkärl
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1994:39
utgivningsår 1994
antal termposter 33
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket