Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om ändring i styrelsens föreskrifter och allmänna råd om utförande, fortlöpande tillsyn, besiktning m.m. av staplingskranar (nr 134): beslutad den 13 december 1994
kortform av titel Staplingskranar
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1994:43
utgivningsår 1994
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket