Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om internkontroll av arbetsmiljön samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna: beslutad den 24 oktober 1996
kortform av titel Internkontroll av arbetsmiljön
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1996:6
utgivningsår 1996
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket