Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om ändring i styrelsens föreskrifter och allmänna råd om utförande, besiktning, fortlöpande tillsyn m.m. av billyftar (nr 133): beslutad den 17 november 1994
kortform av titel Billyftar
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1994:26
utgivningsår 1994
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket