Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om takarbete med kommentarer: utfärdad den 21 april 1983
kortform av titel Takarbete
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1983:12
utgivningsår 1983
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket