Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens tillkännagivande rörande den europeiska överenskommelsen om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter (AETR)
kortform av titel Arbetstid vid internationella vägtransporter (AETR)
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1983:20
utgivningsår 1983
antal termposter 15
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket