Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om pressgjutmaskiner med kommentarer: utfärdad den 13 december 1984
kortform av titel Pressgjutmaskiner
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1984:20
utgivningsår 1984
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket