Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om motorredskap och traktorer samt kommentarer: utfärdad den 21 maj 1985
kortform av titel Motorredskap och traktorer
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1985:6
utgivningsår 1985
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket