Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om gräsklippare och enaxliga trädgårdstraktorer m.m. samt kommentarer: utfärdad den 21 maj 1985
kortform av titel Gräsklippare och enaxliga trädgårdstraktorer
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1985:7
utgivningsår 1985
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket