Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om arbete med hjul och däck samt kommentarer: utfärdad den 18 juni 1985
kortform av titel Arbete med hjul och däck
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1985:9
utgivningsår 1985
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket