Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om hantering av riskavfall samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna: utfärdad den 23 februari 1989
kortform av titel Riskavfall
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1989:2
utgivningsår 1989
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket