Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om hissar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna: utfärdad den 22 mars 1989
kortform av titel Hissar
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1989:5
utgivningsår 1989
ställe Bilaga A termer och definitioner, s. 51-57
antal termposter 71
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket