Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om storskalig kemikaliehantering samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna: utfärdad den 24 maj 1989
kortform av titel Storskalig kemikaliehantering
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1989:6
utgivningsår 1989
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket